Följ Semper AB

Hållbara och trygga livsmedel till våra barn

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2020 16:49 CEST

Att visa på och kommunicera goda exempel är ett viktigt sätt att utöva hållbarhetsarbetet. Semper arbetar aktivt med att bidra till en minskad miljöpåverkan i värdekedjan. För tredje året i rad presenterar Semper sin hållbarhetsredovisning som definierar tydliga och mätbara mål, strategier och nya visioner för framtiden.

Under de år som Semper redovisat sitt hållbarhetsarbete och möjliggjort det mätbart, så har ett flertal stora framsteg inom sitt hållbarhetsarbete utvecklats. Semper tar stort ansvar för att bidra till en hållbar utveckling där hög kvalitet och produktsäkerhet är nyckelfrågor för hållbara och trygga livsmedel inom barnmat och glutenfritt.

Studier pågår världen över, inom området barnmat och nutrition i syfte att förbättra och förstå hur näringssammansättningar kan förändras och hälsan påverkas till det bättre. Semper är med och bidrar hållbart och långsiktigt. En del av de förändringar som står inför dörren för en mer hållbar kost, är att vi generellt bör öka intaget av baljväxter – olika ärtor och bönor – och grönsaker.

- Det är ytterst glädjande att vi under 2019 fått så mycket intressanta resultat från den forskningsstudie som pågår vid Umeå universitet. I studien som vi kallar OTIS, deltog 250 barn från 4–6 månaders ålder upp till 1 ½ år.Resultaten visar att barnen som åt den nya kosten ökade intaget av grönsaker och frukt signifikant och hade en fullgod tillväxt och utveckling med 30 % mindre protein i maten. Detta är mycket värdefull kunskap i en tid då vi alla behöver bidra till en mer hållbar livsstil, säger Catharina Tennefors R&D and Quality Director.

Sempers miljöarbete bedrivs med fokus inom fem huvudområden; medarbetare, råvaror, produktion, trygga livsmedel och antikorruption.

Här följer några ytterligare exempel från hållbarhetsredovisningen 2019:

Stora satsningar har skett på anläggningen i Götene där helt ny tillverkningslinje inklusive ett nytt tork/spraytorn har kommit i bruk

Uppdaterad policy för ägg från frigående höns. De ägg som ingår i Sempers livsmedel kommer från frigående höns.

Restvatten blir till värme och sänker därmed energiförbrukningen på anläggningen i Götene.
Semper har under året utvecklat sin klimatstrategi och tydliggjort ambitionsnivån.

För hållbarhetsfrågor inom företaget har Semper en särskild arbetsgrupp och under 2019 antog gruppen Livsmedelsföretagens gemensamma Hållbarhetsmanifest.

För att ta del av hela hållbarhetsredovisningen och läsa mer om Sempers senaste studie som pågår vid Umeå universitet och benämns OTIS (optimerad tilläggskost-studie) vänligen gå in på. www.semper.se/hållbarhetsrapport


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne Lindfeldt, Nordic Corporate Communications Manager,

tel: 070-276 10 35, e-post: anne.lindfeldt@semper.se

eller

Catharina Tennefors, R&D and Quality Director,

tel: 070-69641 84,e-post: catharina.tennefors@semper.se

Sempers välkända varumärke borgar för samma höga kvalitet som det gjort sedan starten 1939. Idag är Semper ledande aktör i Norden inom barnmat, glutenfritt och modersmjölksersättning. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg och produktionsanläggningar finns i Götene och Falun. Semper har cirka 240 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark och omsätter cirka 1,5 miljarder SEK. Företaget ingår i den internationella livsmedelskoncernen HERO Group, som har drygt 4 000 medarbetare i 19 länder. Läs mer på www.semper.se