Följ Semper AB

En av fyra föräldrar är oroliga för sina barns vikt

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2014 15:22 CEST

Många nyblivna föräldrar oroar sig över om barnet äter lagom och om det väger för mycket eller för lite. Frågorna kring vikten och maten är många, samtidigt som vi dagligen läser i media om sockerlarm, nya dieter och att välling i nappflaska kan göra barn feta. Semper frågade därför över 3000* småbarnsföräldrar hur de resonerar kring sina barns mat och vikt.

En av fyra föräldrar oroar sig över att deras barn ska bli överviktigt. Största orsaken till oro är varken amning, barnmat eller matning ur nappflaska, utan att övervikt finns i familjen och att de egna matvanorna inte är bra.

– Så länge barnet ammas eller får barnmat är föräldrarna trygga med barnets kost, men när barnet börjar äta en alltmer varierad kost kan föräldrar behöva stöd för att skapa goda matvanor. De är viktiga redan i tidig ålder för god hälsa senare i livet, säger Catharina Tennefors på Semper.

I början av april i år kom ännu en i raden av larmrapporter i media där rubrikerna handlade om att vällingbarn blir överviktiga. Studien som låg till grund för tidningsrubrikerna fann att vällingkonsumtion vid sex månaders ålder ökar risken för ett högt BMI hos barn. Vad som inte framkommer är att det inte beror på vällingen i sig, utan på barnets och familjens matvanor.

– Välling i sig ger inte övervikt och är lika naturligt och nyttig som gröt, säger Catharina Tennefors, som är FoU- och Kvalitetsdirektör på Semper och har utvecklat recepten på Sempers grötar och vällingar i över 20 år.

70 procent av föräldrarna som hade barn mellan fem månader och två år, svarade att barnet äter välling. Välling i sig ansågs inte bidra till övervikt, utan de föräldrar som valde bort välling gjorde det helt enkelt för att barnen antingen ammades eller för att de tyckte bättre om modersmjölksersättning eller gröt.

Tidigare forskning har visat att barn som föds upp på modersmjölksersättning växer snabbare än ammade barn. Teorin har varit att barnet lättare får i sig mer ur en nappflaska och får beröm när det tömmer hela flaskan. Nu visar en studie från Umeås Universitet (Tumme-studien) att detta inte stämmer. Spädbarn som får ersättning i nappflaska reglerar själva intaget av energi och protein så att de får en motsvarande tillväxt som ammade barn.

– Detta fynd talar mot den tidigare föreställningen att barn som äter ur nappflaska inte kan reglera sitt intag på samma sätt som ammade barn, säger Olle Hernell, barnläkare och professor i barnnutrition vid Umeå Universitet.

* Sempers undersökning genomfördes i Sempers föräldrapanel i april 2014. Totalt svarade 3378 föräldrar med barn under 3 år.

 

FAKTA OM TUMME-STUDIEN

  • TUMME står för Tillväxt och Utveckling med ModersMjölksErsättning.
  • Forskningsstudie vid Umeå Universitet. I forskargruppen ingår Niklas Timby, Magnus Domellöf, Olle Hernell och Erik Domellöf från Umeå Universitet samt Bo Lönnerdal från University of California, Davis.
  • Forskargruppen har i en studie undersökt en modersmjölksersättning som är unik i världen med sitt lägre energi- och proteininnehåll samt tillsats av biologiskt aktiva ämnen - MFGM (Milk Fat Globule Membrane). 
  • 160 barn fick den nya studieersättningen eller en konventionell standardersättning. De jämfördes med en ammad referensgrupp med 80 barn.
  • Gruppen som fick modersmjölksersättning med lägre energi- och proteinhalt åt en större volym per måltid, vilket ledde till att energi- och proteinintag för de två ersättningsuppfödda grupperna inte skilde sig åt, och att de barnen hade en tillväxt vid 4, 6 och 12 månaders ålder motsvarande de ammade barnen.
  • De första resultaten är publicerade i The American Journal of Clinical Nutrition: Am J Clin Nutr April 2014 99: 4 860-868; First published online February 5, 2014.doi:10.3945/ajcn.113.064295

SEMPER är ett av Sveriges mest välkända varumärken och erbjuder goda och näringsriktiga produkter som är bekväma och skapar trygghet hos konsumenterna. Semper har idag två kategorier: Semper Barnmat och Semper Glutenfritt. Målet är att vara en ledande aktör i Norden inom dessa kategorier. Omsättningen är cirka 1 miljard SEK och Semper har cirka 200 medarbetare i Sundbyberg, Götene och Falun. Semper ingår i det internationella konsumentvaruföretaget Hero Group med drygt 4 000 medarbetare i 30 länder. Läs mer på www.semper.se

Bifogade filer

PDF-dokument