Följ Semper AB

Mindre tungmetaller i barnmat än i annan mat

Nyhet   •   Jan 25, 2013 10:08 CET

Livsmedelsverkets rapport om förekomsten av metaller och spårämnen i barnmatsprodukter välkomnas av Semper. För oss som arbetar kontinuerligt med analys och kontroll av oönskade ämnen i våra råvaror, är det positivt att Livsmedelsverket nu har ett underlag för att driva frågan om tydligare riktlinjer inom EU. Vi ifrågasätter dock de skarpa bedömningar och rekommendationer som Livsmedelsverket går ut med via media till föräldrar, när slutsatserna i rapporten är så vaga och även bygger på andra livsmedel än barnmat.

Vi har matat generationer av svenska barn med säker barnmat av bästa kvalitet. Arbetet med att hitta de säkraste och bästa råvarorna som duger för barnmatstillverkning är idag oerhört komplicerat och något som vi jobbar med oavbrutet. Vi kompromissar aldrig och analyserar råvaror och färdiga produkter noga. Barnmat omfattas redan idag av strikt lagstiftning och kontroller, avsevärt striktare än för all annan mat och alla andra livsmedel. Det är självklart att det ska vara så och det är också därför vi med stort självförtroende kan erbjuda barnmatsprodukter som vi vet är både säkra och håller högsta kvalitet.

En annan självklarhet för oss är att vi själva ställer ännu högre krav på våra råvaror än vad lagen faktiskt kräver. I de få fall där det saknas en extra låg gräns för främmande ämnen i barnmat, arbetar vi redan efter egna gränser som är satta långt under gränsen för vanliga livsmedel.

Livsmedelsverket har nu genomfört en undersökning där de analyserat tungmetallerna arsenik, bly och kadmium, samt de livsviktiga mineralerna järn, koppar och mangan. Produkterna som testats är modersmjölksersättning, gröt, välling och livsmedel för speciella medicinska ändamål. Dessa livsmedel är särskilt avsedda för spädbarn och småbarn och har därför en striktare lagstiftning. Resultatet visar att alla barnmatsprodukter från samtliga tillverkare ligger under de lagstiftade gränsvärdena för tungmetaller.

Men i undersökningen ingår även andra livsmedel än barnmat som ris, havregryn och vegetabiliska drycker. Dessa livsmedel behöver inte följa barnmatslagstiftningen. Det är ändå utifrån några av dessa drycker som Livsmedelsverket gör en generell bedömning att det finns en hälsorisk med barnmat, vilket vi tycker är onyanserat.

Denna typ av budskap ger en medierapportering och debatt kring barnmat som är obalanserad. Den färdiglagade barnmaten är ett mycket säkert och bra alternativ för föräldrar och barn. Men när frågan inte sätts i relation till vanlig mat, skapar det en onödig ökad oro hos redan stressade föräldrar. I en undersökning förra året uppger 80 procent av svenska föräldrar att de oroas av matlarm i media relaterade till barnmatsprodukter. Oron ska tas på allvar men kan i många fall undvikas med en mer nyanserad rapportering.

Den fråga som många småbarnsföräldrar nu ställer sig är varför tungmetaller över huvudtaget finns i barnmat. Det är en naturlig och sund reaktion som vi har all förståelse för. Vi skulle därför önska en mer nyanserad diskussion i ämnet. Tungmetaller finns naturligt i jordskorpan och därmed också i råvarorna som används vid matlagning. De sprids också i luften genom avgaser och utsläpp. Tungmetaller finns överallt i vår omgivning och därför även i de livsmedel vi köper i affären.

Att Livsmedelsverket belyser problematiken kring tungmetallerna i barnmaten är bra. Det behövs en översyn av barnmatslagstiftningen när det gäller arsenik, kadmium och bly. Idag saknas särskilda gränsvärden för arsenik och kadmium. Gränsvärdet för bly behöver ses över. Bristerna i lagstiftningen har inneburit att Semper arbetat med egna lågt satta gränsvärden i avvaktan på att lagstiftningen sätts. Vi välkomnar därför studien eftersom den är steg i rätt riktning för att Livsmedelsverket ska driva de här frågorna i EU-kommissionen. 

Studien är också ett tillfälle för oss att ytterligare belysa, lyfta fram och bidra till en mer nyanserad diskussion kring barnmatskvalitet. Problematiken med de oönskade tungmetallerna i vår omgivning och särskilt i vår mat, är en mycket viktig men komplicerad fråga som Semper arbetat kontinuerligt med under lång tid. Men för att komma vidare med denna svåra fråga måste livsmedelsbranschen tillsammans med myndigheter, miljöorganisationer med flera, jobba för att belysa, utbilda och aktualisera debatten om tungmetaller i vår omgivning. Och inte bara när det gäller barnmat.

Vi hoppas att en öppen och transparent dialog kring barnmat ska ge ökad förståelse kring det mycket komplexa och inte sällan kontroversiella ämnet.